The Earth – the untold story

The Earth – the untold story

Het hedendaags en toekomstig beeld van de wereld, de aarde, volgens FrenQ gevat in een zo totaal mogelijke muzikale impressie. Het ultieme hoe en waarom? over het voortbestaan van landen, mensen, dieren, rivieren, bergen, bossen op aarde, dit alles vanuit de gedachte hoe de toekomst van de mensen in de hedendaagse kwetsbare aardse omgeving zou kunnen zijn.

Een nieuw begin of het absolute einde. Hoe loopt het af?

1) The Earth – Be(e)haviour

De aarde ontwaakt, alles staat op, schijnbaar nog energiek, ook de bijen staan op, maar er kraakt iets; iets gaat er niet goed, de aarde is oververmoeid. Een godheid spreekt.

De finale vraag klinkt: hoe behouden we het leven op deze overbelaste aarde; is er geen leven op aarde meer mogelijk zonder bijvoorbeeld de bijen? Overal is de ‘bij’ bij betrokken. Echter het gaat ook slecht met deze bijen, dat horen en zien we overal. Reeds miljoenen jaren zijn er bijen op onze aarde. Mede door de mens zijn of haar toedoen zijn er op dit moment al vele bijensoorten uitgestorven.

De bijen maken een belangrijk onderdeel uit van het ecosysteem. Ze zorgen voor een biodiversiteit die de natuur nodig heeft. Bevruchting van bijna alle planten op aarde. Zonder bijen verliezen we vele soorten planten op onze aarde. Verbouwen en telen van voedsel komt in gevaar. Begrijpt de mensheid dit? Hoe moet de mens zich gaan gedragen om meer leed te voorkomen.

Metaforisch: de bij staat ook voor het zorgvuldig omgaan met vele andere mogelijkheden die de aarde ons biedt. Dus zuinig aan met dit beestje, zuinig aan met de grondstoffen, zuinig aan met de aarde dus zuinig aan met alles. Ook met onszelf! Bij en mens, zorg voor elkaar, zorg voor de aarde, be(e)have yourself!


2) The Earth – Time to change

De aarde voelt dat er verandering moet komen. Aan de horizon doemen verschillende scenario’s op. Welke kant gaan we op. Een ding weten we zeker: de tijd voor verandering is aangebroken, haar roep is intens en heftig.


3) The Earth – The discord (tweespalt)

Er komt een heftige tijd van tweestrijd. Wie of wat gaat het winnen, goed of kwaad, verschillende belangen. Conflicterende belangen bedreigen de aarde. Wordt het de reden of de wetenschap. Een zwaar syncopisch nummer met indringende melodie- en tegendraadse drum- en baslijnen. Ga er maar aan staan, het bliksemt en dondert. Na een zware strijd komt uiteindelijk het goede naar boven en overwint.


4) The Earth – The transition

Een overgang vindt plaats. Heftige bevingen treffen de aarde. Is er iets veranderd wanneer de wereld weer ontwaakt? Verschijnt er een nieuwe betere aarde, heeft de mensheid het overleeft, kunnen maar vooral mogen we opnieuw beginnen? Is het besef er dat het nu anders moet? Laten we het hopen, we zullen het zien!


5) The Earth – Total reconstruction

De aarde herstelt zich langzaam zoals na de grote bijbelse overstroming.
Een eerste kleine kijk op een nieuwe herstellende aarde in opbouw. De wereld is veranderd, percussie en synth-bass hebben het overgenomen. De aarde heeft zich gelukkig geheel kunnen hersteld. Het leven kan weer zijn zoals bedoeld. Harmonie in alles.


6) The Earth – Everlasting balance

Na een bijna ondergang, daarna de opkomst en het herstel, heerst er nu een eeuwigdurende balans, de definitieve redding van de aarde, mens en dier. Alles is opnieuw ontwaakt en totaal in balans.


The Earth – Total saga!

For recording in full UD quality, please contact or email TSC!