de Band filosofie

De Alchemisten – de voorlopers van de huidige wetenschappers / scheikundigen – probeerden met de 4 elementen (aarde, water, vuur, lucht) de Steen der Wijzen te produceren. Daarmee kon je alles in goud veranderen wilden zij doen geloven: “Zet om een man en een vrouw een cirkel (Yin-Yang), doe daar omheen een vierkant (4 elementen), daar weer omheen een driehoek (eenheid van lichaam, rede en ziel) en trek tot slot daar omheen een cirkel (de wereld) en dan krijg je de Steen der Wijzen”.

En al vanaf de Klassieke Oudheid stellen wiskundigen zich een lastige, zo niet een onmogelijk te beantwoorden vraag. Uitgangspunt is een cirkel met een vooraf gegeven oppervlak. Kun je met alleen een passer en een liniaal een vierkant construeren, waarvan het oppervlak gelijk is aan het oppervlak van die cirkel?

Onmogelijke opdrachten, een eeuwige zoektocht. Naar oplossingen. Naar wijsheid.

En zo zien wij het zoeken naar eigen muziek en een eigen muziekstijl ook als een constante uitdaging. Te vergelijken met een zoektocht naar de “vierkant gemaakte cirkel”. Alleen hopen wij wel “onze” muziek te vinden…..

tsc

Voor meer informatie en optredens, contact ons management hier…