de Band filosofie

De Alchemisten – de voorlopers van de huidige wetenschappers / scheikundigen – probeerden met de 4 elementen (aarde, water, vuur, lucht) de Steen der Wijzen te produceren. Daarmee kon je alles in goud veranderen wilden zij doen geloven: “Zet om een man en een vrouw een cirkel (Yin-Yang), doe daar omheen een vierkant (4 elementen), daar weer omheen een driehoek (eenheid van lichaam, de rede en de ziel) en trek tot slot daar omheen een cirkel (de wereld) en dan krijg je de Steen der Wijzen”.

Wiskundigen vroegen zich af of het mogelijk was om alleen met passer en liniaal een vierkant te construeren met een gelijk oppervlak als een vooraf gegeven cirkel.

Onmogelijke opdrachten, een eeuwige zoektocht naar de oplossing. En zo zien wij het zoeken naar de gewenste muziek als een constante uitdaging, te vergelijken met een zoektocht naar de “vierkant gemaakte cirkel”. Alleen hopen we, dat wij in iets minder tijd “onze” muziek vinden…..

tsc

Voor meer informatie en optredens, contact ons management hier…