Is ritmesectie wel serieus te nemen?

Speel ik nou zo uit de maat of zijn jullie dat?

Vooral bassisten maar ook drummers zijn vaak de meest verguisde en ondergewaardeerde leden in een band. Een nieuwe wetenschappelijke studie heeft echter uitgewezen dat ze juist de belangrijkste leden van een band zijn.

In een verslag van de National Academy of Sciences kunnen we lezen waarom de bas en in iets mindere mate de drums de belangrijkste onderdelen van een band zijn.

Dit heeft o.a. de maken met de menselijke waarneming van muziek in onze hersenen. De hersenen schijnen een superieure tijdwaarneming te bezitten voor vooral de lagere tonen. Ook is het voor onze hersenen makkelijker om ritmes bestaande uit lagere tonen, zoals die van een bas of de drums, beter te begrijpen.

Hogere tonen synchronisatie is vaak moeilijker – met andere woorden, luisteraars reageren beter op een mooie bas- en drumlijn. Wie kent niet het meetikken met de voet op een (meestal laag) ritme? Een hoge gitaarsolo brengt onze hersenen danig in verwarring, daarom hebben de meeste mensen ook een hekel aan noten-gepiel op deze, meestal te hoge tonen producerende, instrumenten.

“De low-voice superioriteit en de timing verklaren dus de wijdverbreide muzikale voorkeur voor een uitvoering van lage tonen met een ritme-bas en aanverwante instrumenten”, aldus het rapport. De high-voice superioriteit van toonhoogte en melodie worden maar al te vaak overschat.

Ook in The Squared Circle wordt deze theorie aangehangen middels een nummer gebaseerd op de heerlijk lage E-toon van een Didgeridoo. Met onze ritmesectie houden we, volgens goede oude normen vanzelfsprekend, minder rekening; gewoon jullie werk doen en verder niet zeuren! 🙂