Atonaliteit, een voorbeeld

Atonale muziek en een trieste aanleiding

Atonale muziek is muziek zonder een vast tooncentrum, muziek die geen vaste toonsoort heeft, wat ook aangeduid wordt als atonaliteit. Atonaliteit komt voort uit de historische emancipatie van de dissonant. In atonale muziek verdwijnen de begrippen consonant en dissonant. De radicaalste vertegenwoordigers van de atonale muziek produceren het liefst geluidscollages.

Veel atonale muziek is abstracte muziek: een vorm van muziek waarin buitenmuzikale voorstellingen vanuit bijvoorbeeld het pure materiaal zelf gelden en waarin tonaal-muzikale elementen (meestal) niet meer voorkomen. De problemen die voorkomen bij de uitvoering van atonale muziek ontstaan doordat de uitvoerende musici geen houvast hebben, omdat zij geen referentie aan tonaliteit ervaren en de tonen naar hun gevoel onderling geen relaties met elkaar aangaan vanuit de meer traditionele klassieke harmonische en melodische tradities.

Ook The Squared Circle heeft atonale invloeden in haar muziek geweven. Eerst geboren uit beperking, later uitgediept en verheven naar aanhoorbare vormen. Zoals vele moderne componisten proberen we een middenweg te vinden tussen weelderig groeiende bloem- en schijnbare onkruidgeluiden, niet te bepalen gedachten en vaak diep weggestopte gevoelens die moeilijk te vatten zijn in harmonische akkoorden. Zo drukt de met muziek bezigzijnde mens zich uit.

Het resultaat zal misschien niet iedereen direct aanspreken maar het geeft de aanhoorder wel de mogelijkheid de muzikant en zijn beleving te leren kennen op een bijzondere manier. Wie heeft niet soms de behoefte om zijn of haar ervaringen op een speciale manier te uiten. Waar dit toe soms kan leiden hoor je in deze saga.

Hieronder staat ons nieuwe nummer ‘Purple Grasshopper’ (in delen). Een allesetende entiteit die niks aan de verbeelding overlaat. Alles moet en gaat kapot. Wat overblijft is een grote muzikale en wereldse leegte. Het nummer is een metafoor voor kwalijke gebeurtenissen uit verleden en heden.

Het nummer duurt ca. 26 minuten en wordt momenteel gemixt. Atonaal gaat over in tonaal en omgekeerd. Een bar symfonisch geheel. Het nummer ´een saga´ geeft de handelswijze weer van een vraatzuchtige denkbeeldige paarse Grasshopper op roofpad welke gelukkig uiteindelijk bedwongen wordt. Dat werkt zeer bevrijdend voor de getroffenen en hun omgeving. De Saga met de delen ´opkomst, de aanval, daden, ondergang, bevrijding en nieuwe horizonten´ bestaat uit 6 delen die uiteindelijk één nummer zullen vormen. Onder alvast enkele delen.

The Grashopper een metafoor

The Rise (Part 1)

The Arrival (Part 2)

The Greed (Part 3)

The Destruction (Part 4)

The Liberation (Part 5)

New Horizons (Part 6)

The Purple Grasshopper Saga Audio