Van den vos Reynaerde in muziek

Binnenkort de epos Van den vos Reynaerde gevat in muziek. Een verhaal over de streken van de vos Reinaert. Een satirisch verhaal waarin we onszelf een spiegel voorhouden. Niets is wat het lijkt. De gangbare toonladder in de middeleeuwen was Am. Vanuit deze toonladder gaan we aanvangen. Feodale structuren voeren de boventoon in media Tempora. (De midden tijden)

Van den vos Reynaerde is geschreven in de dertiende eeuw, toen de ridderliteratuur nog volop bloeide. De vos spot met alles en iedereen uit die ridderwereld. De koning is zo begerig naar de niet bestaande schat waarover Reinaert spreekt, dat hij de vos gelooft en zijn trouwe vazallen afvalt. Bruun, die als boodschapper door de koning op pad wordt gestuurd om Reinaert op te halen, vergeet zijn opdracht als de vos over honing praat.

De hovelingen worden gedreven door gulzigheid, wellust en honger naar macht en Reinaert maakt daar gebruik van om zijn doel te bereiken. Hij was een doortrapte schurk. De sluwe vos werd door de schrijver van dit verhaal gebruikt om zijn publiek telkens op het verkeerde been te zetten. De ene keer wekt hij bewondering door zijn slimheid, dan weer roept hij afschuw op door de manier waarop hij anderen te grazen neemt.

De muziek

1) Grimbeert de das

Dit is een van neef van Reinaert ( Grimbeert en Reynaert zaten in dezelfde clan/groep, dermate van tijd beschouwden ze elkaar als familie, vandaar neef).

2) Bruun de beer

Bruun is niet slim en daarom kan Reinaert hem makkelijk om de tuin leiden. Het enige wat Reynaert in de weg zit is dat Bruun heel sterk en trouw aan de koning is. Hij heeft ook veel vraatzucht.

3) Tibeert de kater

Deze kater is het tegenovergestelde van Bruun, hij is niet sterk maar wel heel slim. Het was daarom ook lastig hem om de tuin te leiden, maar het is toch gelukt omdat hij net als Bruun veel vraatzucht heeft. Reinaert won ook het vertrouwen van Tibeert door hem te behandelen als vriend.

4) Isengrijn de wolf

Isengrijn is een schijnheilige wolf. En een van de grootste rivalen van Reinaert. Reinaert heeft Isengrijn veel leed aangedaan en zoekt elke mogelijkheid voor wraak.

5) Reinaert de vos

Reinaert de vos is een heel sluw en gemeen dier. Maar hij doet zijn naam geen eer aan: Reinaert is niet rein van aard. Hij kent zijn eigen grenzen niet, heeft veel zelfvertrouwen, is gewetenloos en haalt ongelooflijk veel streken uit. Ondanks alle ellende die hij de andere dieren bezorgt, dwingt hij toch bewondering af. Hij slaagt er namelijk in om de andere dieren op hun waarde te schatten. En dat komt Reinaert goed uit. Hij maakt gebruik van de zwakheden van zijn tegenstanders door in te spelen op hun hebzucht, gulzigheid en vraatzucht.

6) Koning Nobel de leeuw

Deze leeuw is de koning in het verhaal. Het belang van het volk is belangrijk voor hem. De koning geeft ook veel om zijn eigen welzijn, hij heeft namelijk veel hebzucht. Dit kan je zien aan de laatste streek van reynaert. Hij heeft een vrouw. maar verder kom je weinig over de koning te weten.

7) Cantekleer de haan

Cantekleer is de vader van 11 kippen. Meerdere kippen zijn van het leven beroofd door Reinaert. Cantekleer is de eerste die Reinaert aanklaagt, en die bewijs kon leveren.

8) Cuwaert de haas

Is een angstig haasje, een angsthaas. Toch doet hij wat de koning Nobel hem opdraagt. Cuwaert betekent lafaard.

Luister hier binnenkort naar dit epos.